Forside         Clairvoyant         Musiker         Forfatter         Kontakt         Galleri
Mental-legemet kaldes også for tanke-legemet, da det er i dette legeme vi opbevarer alle vores tanker.

Mental-legemet er summen af alle de tanker vi har tænkt. Legemet indeholder flere forskellige tankeformer, f.eks. erindringer, konstateringer, tanker om følelser osv.

Mental-legemet kan vokse. Det udvider sig, når man analyserer og tænker nye tanker. Men det er først ved skabelsen af tankerækker at man udvikler legemet. Tankerækken kan f.eks. skabes over en association eller en analyse.

Legemet svinger meget hurtigt og kan kun ses når frekvensen nedsættes, som den gør ved overgangen til Astral-legemet. Det kræver en clairvoyant med højt udviklede evner til at se denne aura, og det ses da som geometriske figurer, men eftersom den clairvoyante samtidig vil kunne se Astral-legemet vil billedet være geometriske figurer i farver.

Man kan ikke tænke uden at føle, for Mental-legemet ligger uden på Astral-legemet, tanke-legemet ligger altså uden på følelses-legemet.

Alle vores tanker skabes i Mental-legemet og tillægges dernæst følelser i Astral-legemet hvorefter de nedsættes i deres frekvens via Æterlegemet så vores fysiske krop (hjernen) kan opfatte dem. Det gælder derfor, at alt hvad der siges er tænkt først.