Forside         Clairvoyant         Musiker         Forfatter         Kontakt         Galleri
Jeg er født med Clairvoyante evner og har som barn haft mange oplevelser som jeg ikke kunne forstå.

I 1995, da jeg rundede de 30 år, havde jeg en stor psykisk oplevelse. Via mine evner var jeg i stand til at beskrive et tyveri, der havde fundet sted et par timer, før jeg ankom på stedet. Jeg kunne beskrive hvordan indbruddet blev begået, de personer der havde begået det samt den bil de benyttede. Denne oplevelse var starten på min uddannelse som clairvoyant. Jeg begyndte at interesserer mig for Åndsvidenskaben og de Psykiske evner, mens jeg øvede mig i at lave clairvoyancer og lærte Reiki Healing.

Inden jeg startede som professionel Clairvoyant gik jeg i 2001 på Clairvoyance-skolen i København, hos Gjertrud Berlon. Her fik jeg megen hjælp og vejledning, og blev bedre til at bruge og forstå mine evner.

Efter at have modtaget mit eksamensbevis, startede jeg i begyndelsen af 2002 med at rejse rundt i landet og lave "En aften i Åndernes selskab" der er clairvoyanceaftener, eller platforme som de også kaldes. I starten arbejdede jeg sammen med Dorthea Berg Jensen, og senere fortsatte jeg alene.

Samtidig med arrangementerne "En aften i Åndernes selskab" startede jeg i 2002 på den 13 kurser lange kursusrække, som Kosmos Centret dengang kørte. Kurserne omhandlede bl.a. Åndsvidenskaben, de Psykiske evner, Aura, Chackre, Karma og m.m. Denne kursusrække afsluttes i 2005.  I 2004 afsluttede jeg sideløbende Kosmos Centrets læreruddannelse.

I årene 2003 - 2006 deltog jeg i Workshops med Marion Dampier-Jeans. Den første workshop var i Lofoten i Norge. Det var en workshop, der omhandlede dokumentation af ”De åndeliges tilstedeværelse” og denne workshop gav mig blod på tanden til at lære mere, og blive endnu dygtigere. Senere var jeg i Oslo i Norge, på workshop med Marion, ligesom jeg i sommeren 2005 var på Hindsgavl slot på Fyn i 5 døgn. Alle Workshops med Marion har været meget lærerige og spændende at følge.

I 2005 rejste jeg til Stansted Hall, nær London, og gennemførte et spirituelt kursus for Clairvoyante. Stansted Hall er en berømt engelsk skole for spiritisme, og et særdeles spændende sted at være. Kurset gjorde det muligt for mig, at blive endnu bedre i mit arbejde som Clairvoyant, da Englænderne arbejder lidt anderledes med det Spirituelle, end jeg var vant til.

Det har altid været vigtigt for mig, i mit arbejde som Clairvoyant, at dygtiggøre mig og få viden om teorien bag mine evner, åndsvidenskaben. Jeg ønsker fortsat at dygtiggøre mig, og lærer gerne nyt. Livet er en lang uddannelse.

Mit arbejde

Mit primære arbejde som Clairvoyant er at rejse rundt i Danmark og lave "En aften i Åndernes selskab". Disse arrangementer er Clairvoyance-aftener, eller ”Platforme” som de også kaldes.
En Clairvoyance-aften kræver en forsamling af mennesker. Vi medbringer hver især en mængde energi, som ånderne kan arbejde med. Jo flere vi er samlet, desto mere energi er tilstede. På disse aftener sker der ind imellem sjove og uventede ting. Der er aldrig mangel på besøg fra det åndelige, da vi hver især medbringer slægtninge, venner og bekendte i det åndelige.
En Clairvoyance-aften varer ca. 2½ time og består af en times foredrag, en halv times pause og en time med beskeder fra afdøde i det åndelige.
Under foredraget forklarer jeg om livet som clairvoyant. Jeg forklarer bl.a. om klarhørelsen, klarfølelsen og klarsynet, de 3 psykiske evner man kan have. Jeg fortæller hvad en ånd er og hvordan de kommunikerer med os.
Aftenens anden time er selve Platformen. I denne time åbner jeg en dør til det åndelige og lader afdøde komme igennem. Jeg selv har ingen indflydelse på hvem der kommer igennem. Jeg fortæller hvem vi har fået på besøg, og sørger for at den afdøde får kontakt med den person der søges. Er der en besked eller en hilsen, bringer jeg den videre. Alt foregår i en afslappet stemning og ofte med stor humor og ironi.

Jeg laver også clairvoyancer, dvs. enesamtaler af ca. 1 times varighed. En clairvoyance, kan give overblik over en situation man føler sig låst fast i, ligesom den kan være en retningsanvisning i nogle svære beslutninger og valg. Samtalen optages på CD, som du får med hjem, så det senere er muligt at vende tilbage til de beskeder der blev givet.
Er I 5-6 personer fra samme by, der ønsker en clairvoyance rejser jeg gerne ud til Jer. Send mig en mail, så aftaler vi nærmere.

Jeg laver gerne afdødekontakt. Hvis du sender mig en mail, med et billede af den afdøde vil jeg forsøge at få kontakt og aflevere beskeder og hilsner. Alt skrives ned og sendes på en mail, eller via telefonisk samtale. Kontakt mig for nærmere aftale.

Jeg forsøger at hjælpe børn med clairvoyante evner, ved at lytte til de oplevelser børnene har. Når jeg lytter til børn, er deres forældre altid til stede. I min egen barndom var det et stort problem for mig, at jeg ikke havde nogen voksne, der forstod de ting jeg oplevede. Jeg har været bange og utryg ved mange ting, fordi jeg ikke vidste hvad det var der skete, og ikke kunne tale med nogen om det. Først som voksen forstod jeg, at min frygt for personerne i den åndelige verden var ganske ubegrundet, og at ånderne ville mig det godt. Jeg vil gerne hjælpe børn, så de ikke, ligesom jeg, skal bruge 30 år af deres liv på at frygte de gaver de har fået. Alt mit arbejde med børn er ganske gratis.

Kontakt mig, hvis du vil lave en Clairvoyance-aften, have en clairvoyance, have en afdødekontakt, eller ønsker hjælp til dit barn.


Skriv en mail til:  kontakt@line-damkjaer.dk eller ring tlf: 2339 3147