Forside         Clairvoyant         Musiker         Forfatter         Kontakt         Galleri
Når en ånd benytter sig af den clairvoyantes klarhørelse, sender ånden en tankerække via sit mentale lag.

Tankerækken høres af den clairvoyante som en stemme inden i hovedet. Stemmen er, som nævnt, åndens tanker og alt afhængig af hvor veludviklet den clairvoyantes klarhørelse er, høres et eller flere ord. Har den clairvoyante en meget veludviklet klarhørelse og er kommunikationen med ånden optimal høres hele sætningen, og åndens stemme opfanges og kan beskrives. Den clairvoyante hører om åndens stemme er høj, lys, dyb, stammende, hurtig m.m.

Ved en optimal kommunikation kan navne, tal og fremmedord opfattes. Gengivelsen er dog begrænset af den clairvoyante selv. Den clairvoyantes fysiske krop og færdigheder sætter sine begrænsninger for de gengivelser der kan gives.

Det at tale sammen, og at kommunikere via klarhørelsen er to meget forskellige ting. Ved en samtale kan begge personer høre alt hvad der siges. Samtalen består som regel af spørgsmål og svar, eller personerne skiftevis lytter og hører. Ved en kommunikation via klarhørelsen er det en tanke der skal tænkes, før den sendes. Tanken er ofte kort og efterfølges nogle gange af en tanke om noget helt andet. Ligesom når vi tænker, flyver vores tanker også rundt. Ånden har en masse at sige og kun kort tid at sige det i.

Det kan være svært for den clairvoyante at opfatte de tanker ånden sender. Ofte er tankerne en blanding af erindringer, overvejelser og gode råd. Den clairvoyantes opgave er at gengive samtalen så nøjagtigt som muligt. Er der tvivl, kan den clairvoyante bede ånden om at uddybe.