Forside         Clairvoyant         Musiker         Forfatter         Kontakt         Galleri
Æterlegemet består af en konstant strøm af energier, der strømmer igennem det æteriske netværk og som stammer fra mentalplanet. Denne strøm af energier kaldes for Nadier. Gennem Nadierne gennemstrømmes hele systemet af æterisk energi. I det fysiske legeme er disse energikanaler knyttet til nervesystemet.

De æteriske nadier krydser hinanden flere steder i legemet, hvilket forøger energimængden og på denne måde dannes der centre i kroppen med øget energikoncentration. Disse centre udmunder i det yderste lag af Æterlegemet og kaldes også for Psykiske Chakra, eller bare Chakra.

Chakra betegnes som kroppens energicentre, der skaber forbindelse imellem det indre og det ydre menneske, og hvori bl.a. livskraften opfanges og videresendes.

I Æterlegemet er der 7 energicentre, der udmunder i det yderste af det æteriske lag, på kroppens forside og bagside. De er forankret langs rygraden og i hovedet og kaldes ved den placering for: Rodcenter (beliggende ved halebenet og det eneste center med beliggenhed på kroppens bagside, Rødt), Miltcenter (beliggende lige over milten, Orange), Solar Plexus (beliggende over mellemgulvet, Gult), Hjertecenter (beliggende over hjertet, Grønt), Halscenter (beliggende over strubehovedet, Koboltblå), Pandecenter (også kaldet ”Det tredje øje” og med beliggenhed midt i panden, Indigo) og Kronecenter (beliggende oven på hovedet, Violet).

Centrene afspejles også i Astral-legemet og Mental-legemet, men de er svære at tyde, da de ligger på en meget høj svingningsfrekvens. Den fysiske størrelse af et Chakra varierer fra 5 til 15 cm. De fleste er dog omkring 7 cm. En del af Chakraerne er tilknyttet en psykisk evne. F.eks ligger Klarfølelsen i hjertecentret, Klarhørelsen i Strubecentret og Klarsynet i Pandecentret.