Forside         Clairvoyant         Musiker         Forfatter         Kontakt         Galleri
Vi har alle flere legemer, end blot den fysiske krop. Rundt om den fysiske krop ligger Auraen, der består af yderligere fire legemer.
Tættest på vores fysiske krop ligger ”Æterlegemet” (blåt), dernæst kommer ”Astral-legemet” (rødt), ”Mental-legemet” (gult) og yderst i Auraen ligger ”Det åndelige legeme” (violet).

Hvert legeme har sin egen funktion. Vi tænker, føler og får ideer ved hjælp af disse legemer.

Æterlegemets funktion er at transformere kroppens forholdsvise tunge energier og så de bliver lysere, finere og lettere. Dermed kan de resterende legemer i auraen arbejde med energierne.

Astrallegemet er vores følelses-legeme. Det indeholder alle vores følelser. Når vi føler noget, arbejder astrallegemet.

Mentallegemet er vores tankelegeme, og indeholder alle vores tanker. Når mentallegemet arbejder tænker vi.

Det åndelige legeme er vores idé-legeme. De mennesker der får mange ideer har et veludviklet åndeligt legeme og er i stand til at modtage den fine energi som det åndelige legeme består af.

Auraens lag er ikke fysiske, men består af en form for energi der kan minde om lys. Jo yderligere i Auraen legemet rækker, desto større og finere bliver det, og desto hurtigere svinger det i sin frekvens. Auraens legemer ligger ikke lag på lag, som tegningen viser, men derimod inden i hinanden.