Forside         Clairvoyant         Musiker         Forfatter         Kontakt         Galleri
Tættest på kroppen ligger ”Æterlegemet”, også kaldet ”Det Æteriske-legeme”.

Æterlegemet er et fysisk legeme, der svinger meget hurtigt. Det betyder at legemet kan ses med det blotte øje, hvis man holder hånden op foran ansigtet, slapper af i øjnene (eller kniber dem sammen) og er opmærksom på området imellem, eller tæt ved fingrene.

Det er meget individuelt hvordan legemet ses, men det ses ofte som værende ensfarvet og kan opfattes som en gråligt, blåligt, gulligt, grønligt eller mælkefarvet energiform der ligger meget tæt ind imod den fysiske krop og som stråler ud. Nogle ser det, som om luften lige omkring fingrene er en anelse tykkere end ellers.

Æterlegemet er omkring hver eneste celle i vores fysiske legeme og gennemtrænger hver eneste celle.

Æterlegemets størrelse i forhold til det fysiske legeme varierer alt efter hvordan helbred, humør og konditionen er. Legemet varierer meget fra individ til individ afhængig af bevidsthedens udviklingstrin, ligesom det varierer hvor stærkt eller svagt legemet er.

Æterlegemet har en del forskellige funktioner. En af Æterlegemets vigtige funktioner, er at fungerer som en form for transformator imellem den fysiske krop og auraens andre legemer. Æterlegemet transformerer den energi, der kommer fra Det Astrale, Det Mentale og Det Åndelige legeme og gør dermed den fysiske krop i stand til at opfatte signalerne.

Æterlegemet kaldes til tider for ”Fordelingslegemet”, fordi det sørger for at fordele energien imellem den fysiske krop og resten af auraen, når vi sover. Legemet kaldes også for ”Livskraftlegemet”, da det indeholder og opsamler vores livsenergi. Opsamlingen af Prana (livsenergi) foregår bl.a. når vi er i solen og når vi sover. Det er med andre ord Æterlegemet der er ansvarlig for at kroppens celler får den livsenergi de skal bruge.

Æterlegemet afspejler både hvad der sker i det fysiske og i det ikke fysiske. Det kan vise visse sygdomme endnu før de har manifesteret sig i det fysiske, ligesom voldsomme oplevelser afspejler sig som ”ar” i legemet.

Når Æterlegemet arbejder opstår der svingninger. Svinger legemet hurtigt føles varme i det fysiske legeme. Svinger det langsomt føles kulde. Når vi kontaktes af en ånd, opstår der svingninger i Æterlegemet, og dette forklarer hvorfor vi pludselig kan føle en voldsom kulde eller varme.

Søvn, dybe åndedrag, vand, yoga og meditation er nogle af de faktorer der oplader Æterlegemet. Vi sover primært for at nervesystemet kan få ro og for at Æterlegemet kan opsamle og fordele energi imellem vores forskellige legemer. Faktisk opsamles 90% af vores livsenergi mens vi sover.

Alt har et Æterlegeme, uanset om det er levende eller materielt. Dette gælder f.eks. træer, sten, stole, gulvtæpper, planter, dyr og sågar jorden. Jordens Æterlegeme kan også ses med det blotte øje. Det er nemlig vores atmosfære.

Når den fysiske krop dør opholder Æterlegemet sig i nærheden. Typisk samles den ved kroppens hoved i løbet af de første timer efter døden er indtruffet. Mens Æterlegemet samler sig ved kroppens hoved kan det ”se ud” som om det er Sjælen, der forlader kroppen. Dette er årsag til en del misforståelser, da Sjælen slet ikke kan ses med det blotte øje. I løber af de næste 6 måneder vil Æterlegemet langsomt gå i opløsning og energien opsamles af de omkringværende tings Æterlegeme.